Thursday, May 31, 2018

Seljalandsfoss, Iceland

Καταρράκτης Σέλτζαλαντσφος, Ισλανδία
Seljalandsfoss is a beautiful waterfall along the southern coast in Iceland.
Το Σέλτζαλαντσφος είναι ένας πανέμορφος καταρράκτης κατά μήκος της νότιας ακτής, της Ισλανδίας.
With the country's position between the North Atlantic and the Arctic Ocean, Iceland's climate is affected by both.
Με τη θέση της χώρας ανάμεσα στο Βόρειο Ατλαντικό και τον Αρκτικό Ωκεανό, το κλίμα της Ισλανδίας επηρεάζεται και από τους δύο.
Iceland is often called «the land of cascades», and there are plenty of reasons for that.
Η Ισλανδία συχνά αποκαλείται «η γη των καταρρακτών», και όχι άδικα.
One of the most visited waterfalls, in Iceland is Seljalandsfoss.
Το Σέλτζαλαντσφος είναι ένα από τα πιο επισκέψιμα μέρη στην Ισλανδία.
Getting directions for the south region of Iceland.
Παίρνοντας οδηγίες για το νότιο τμήμα της Ισλανδίας.
Iceland is one of those rare places on Earth that you feel more the beauty of the untouched nature.
Η Ισλανδία είναι ένα από εκείνα τα σπάνια μέρη στη Γη, που αισθάνεται περισσότερο την ομορφιά της ανέγγιχτης φύσης.
Lygia & Gregoris Maliotis in Seljalandsfoss, one of the best-known waterfalls in Iceland.
Η Λυγία & γρηγόρης Μαλιώτης στο Σέλτζαλαντσφος, έναν από τους πιο γνωστούς καταρράκτες στην Ισλανδία.
Seljalandsfoss is a picturesque and majestic waterfall. It is also unique and probably on the list of 10 most photographed natural wonders in Iceland.
Το Σέλτζαλαντσφος είναι ένας γραφικός και μαγευτικός καταρράκτης. Είναι επίσης μοναδικός και πιθανότατα στον κατάλογο των 10 πιο πολυφωτογραφημένων φυσικών θαυμάτων στην Ισλανδία.
Popi & Phivos Nicolaides at the majestic and beautiful Seljalandsfoss waterfall in Iceland.
Η Πόπη & Φοίβος Νικολαΐδης στο μαγευτικό και όμορφο καταρράκτη Σέλτζαλαντσφος, στην Ισλανδία.
The waterfall is part of the Seljalands River that has its origin in the volcano glacier Eyjafjallajökull.
Ο καταρράκτης αποτελεί μέρος του ποταμού Σέλτζαλαντς, που έχει την προέλευσή του στον παγετώνα του ηφαιστείου Eyjafjallajökull.
Α perfect way to summarize the feeling for Iceland in «five words»: Unexpected, unforeseen, unique, eerie, life experience.
Η Ισλανδία συνοψίζει την αίσθηση που σου αφήνει σε πέντε λέξεις: Αναπάντεχη, απρόσμενη, μοναδική, απόκοσμη, εμπειρία ζωής.
Lygia & Gregoris Maliotis in another one popular tourist attraction in Iceland. 
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης σε ένα ακόμη δημοφιλές τουριστικό αξιοθέατο στην Ισλανδία.
It offers a spectacular view of the waterfall itself and the surroundings.
Ο καταρράκτης προσφέρει εκπληκτική θέα και στον περιβάλλοντα χώρο.
For Popi & Phivos Nicolaides, Seljalandsfoss waterfall in Iceland, is breathtakingly beautiful.
Για την Πόπη & Φοίβο Νικολαΐδης ο καταρράκτης Σέλτζαλαντσφος είναι εκπληκτικά όμορφος.

A path leads you behind the waterfall. Visitors can walk behind the falls into a small cave.
Ένα μονοπάτι σας οδηγεί πίσω από τον καταρράκτη. Οι επισκέπτες μπορούν να περπατήσουν πίσω από τις πτώσεις των νερών σε μια μικρή σπηλιά.
It is fantastic walking behind Seljalandsfoss, especially on a sunny day when one can catch a rainbow.
Είναι φανταστικό το περπάτημα πίσω από τον καταρράκτη, ειδικά σε μια ηλιόλουστη μέρα, όπου μπορεί κανείς, να δει ένα ουράνιο τόξο.
Popi Nicolaides, very impressed with the view of the Seljalandsfoss waterfall in the background.
Η Πόπη Νικολαΐδου, πολύ εντυπωσιασμένη από τη θέα του καταρράκτη Σέλτζαλαντσφος στο βάθος.
The path that runs behind the curtain of water is the main attraction. There you can enjoy a truly unique viewpoint of the waterfall. 
Το μονοπάτι που βρίσκεται πίσω από την κουρτίνα του νερού είναι το κύριο αξιοθέατο. Εκεί μπορείτε, να απολαύσετε μια πραγματικά μοναδική θέα του καταρράκτη.
It is one of the highest waterfalls in Iceland.
Είναι από τους υψηλότερους καταρράκτες στην Ισλανδία.
The total height of Seljalandsfoss waterfall is over sixty meters. 
Το συνολικό ύψος του καταρράκτη είναι πάνω από εξήντα μέτρα.
Popi Nicolaides, Lygia & Gregoris Maliotis, exploring some of Iceland's most famous sights, including Seljalandsfoss waterfall.
Η Πόπη Νικολαΐδου, Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης, εξερευνώντας μερικά από τα πιο γνωστά αξιοθέατα της Ισλανδίας, συμπεριλαμβανομένου του καταρράκτη Σέλτζαλαντσφος.
There are literally hundreds of these natural beauties across the country.
Υπάρχουν κυριολεκτικά εκατοντάδες από αυτές τις φυσικές ομορφιές σε όλη τη χώρα.
The warm climate of the North Atlantic generates frequent rain and snow, while the near Arctic region creates large glaciers that melt in the summer and fill many rivers.
Το ζεστό κλίμα του Βόρειου Ατλαντικού παράγει συχνή βροχή και χιόνι, ενώ η σχεδόν Αρκτική περιοχή δημιουργεί μεγάλους παγετώνες που λιώνουν το καλοκαίρι και γεμίζουν πολλά ποτάμια.
Seljalandsfoss is a great place for photographers.
Οι καταρράκτες Σέλτζαλαντσφος είναι ένα εξαιρετικό μέρος για τους φωτογράφους.
It is a must visiting Seljalandsfoss when visiting the south-coast, you will not regret it!
Είναι απαραίτητη η επίσκεψη στο Σέλτζαλαντσφος όταν βρίσκεστε στη νότια ακτή, της χώρας και δεν θα το μετανιώσετε!
 This powerful waterfall cascades into a pretty meadow. 
Αυτός ο δυνατός καταρράκτης καταλήγει σε ένα όμορφο λιβάδι.
There are an almost endless number of waterfalls in Iceland. High and low, broad and narrow, this island has all the varieties. But, they all share a common feature; they are gorgeous in their own way.
Υπάρχει σχεδόν ατέλειωτος αριθμός καταρρακτών στην Ισλανδία. Ψηλοί και χαμηλοί, πλατιοί και στενοί, όλων των μεγεθών. Αλλά, όλοι μοιράζονται ένα κοινό χαρακτηριστικό. Είναι πανέμορφοι με τον δικό τους τρόπο.
If you visit in the summer should witness the many different wildflowers that seem to bloom and thrive around the waterfall, possibly because of the mist it gives off.
Αν επισκεφθείτε το καλοκαίρι, θα πρέπει να δείτε τα πολλά διαφορετικά αγριολούλουδα που φαίνεται να ανθίζουν και να ευδοκιμούν γύρω από τον καταρράκτη, πιθανώς λόγω της ομίχλης που εκπέμπει.
Lygia & Gregoris Maliotis, Popi & Phivos Nicolaides, having fun in front of Seljalandsfoss waterfall.
Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης, Πόπη & Φοίβος Νικολαΐδης, διασκεδάζοντας μπροστά από τον καταρράκτη Σέλτζαλαντσφος.

No comments: