Tuesday, May 3, 2016

Tomb of the Unknown Soldier - Athens - Greece

Athens' Tomb of the Unknown Soldier
Athens' Tomb of the Unknown Soldier commemorates all those Greek soldiers who died in service of their country over its long history.
Το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη στην Αθήνα, τιμά όλους εκείνους τους Έλληνες στρατιώτες, που έχασαν τη ζωή τους υπηρετώντας τη χώρα, κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης ιστορία της.

The main element of the monument is a large bas - relief representing a dying Greek soldier (hoplite, in the Archaic and Classical periods).
Το βασικό στοιχείο του μνημείου είναι μια μεγάλη ανάγλυφη παράσταση ενός Έλληνα νεκρού στρατιώτη (οπλίτης, στην αρχαϊκή και κλασική περίοδο).

Is based on the dying nude hoplite in the east pediment of the early 5th - century BC temple of Aphaia on the island of Aigina in the Saronic Gulf.
Βασίζεται στον νεκρό, γυμνό οπλίτη στο ανατολικό αέτωμα του ναού, της Αφαίας στην Αίγινα στο Σαρωνικό Κόλπο στις αρχές του 5ου - αιώνας π.Χ.

The Monument of the Unknown Soldier is in Syntagma Square, in front of the building of the Greek Parliament. (In the picture: Lygia & Grigoris Maliotis).
Το Μνημείο του άγνωστου στρατιώτη βρίσκεται στην πλατεία Συντάγματος, μπροστά από το κτίριο της Βουλής των Ελλήνων. (Στη φωτογραφία: Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης).

Constructed in the 1930s and, like all monuments of this type, is a cenotaph in honor of the fallen in the wars.
Κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 1930 και, όπως όλα τα μνημεία αυτού του τύπου, είναι ένα κενοτάφιο προς τιμή των πεσόντων στους πολέμους.

A vast, ochre-and-white Neoclassical structure, it was built as the royal palace for Greece’s first monarch, the Bavarian King Otto, who moved in 1842.
Το τεράστιο άσπρο νεοκλασικό κτίριο με ώχρα, χτίστηκε ως βασιλικό παλάτι για τον Όθωνα από τη Βαυαρία, τον πρώτο μονάρχη της Ελλάδας, ο οποίος μετακόμισε το 1842.

Lygia & Grigoris Maliotis in front of the Monument of the Unknown Soldier is in Syntagma Square, with the backround of the Greek Parliament.
Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης μπροστά στο Μνημείο του άγνωστου στρατιώτη, στην πλατεία Συντάγματος, με φόντο το κτίριο της Βουλής των Ελλήνων. 

The war memorial known as the Tomb of the Unknown Soldier is guarded by the city's famous statuesque evzones, the presidential guards.
Το μνημείο πολέμου, γνωστό ως μνημείο, του Άγνωστου Στρατιώτη φρουρείται από τους αγαλματένιους Εύζωνες, μέλη της προεδρικής φρουράς.

Popi & Phivos Nicolaides enjoyning the tour in Syntagma Square and especially the visit to the Tomb of the Unknown Soldier.
Η Πόπη και Φοίβος Νικολαΐδης απολαμβάνουν την περιδιάβαση στην Πλατεία Συντάγματος και ειδικά την επίσκεψη στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Uniform of short kilts and pom-pom shoes is based on the attire worn by the mountain fighters of the War of Independence.
Η στολή με τις μικρές σκωτσέζικες φούστες και τα τσαρούχια, βασίζεται στην ενδυμασία που φορούσαν οι κλέφτες (αρματολοί στην επανάσταση).

Among its inscriptions are quotes from Pericles Funeral Oration as written by Thucydides in his History of the Peloponnesian War : 'and one bed is carried empty / made for the unknown ones.'
Μεταξύ των επιγραφών που είναι χαραγμένες είναι αποσπάσματα από τον Επιτάφιο του Περικλή, όπως γράφτηκε από τον Θουκυδίδη στην Ιστορία του Πελοποννησιακού Πολέμου η φράση: «Μία κλίνη κενή φέρεται εστρωμένη των αφανών» και η φράση «Ανδρών επιφανών πάσα γη τάφος».

Evzones guarding the Tomb of the Unknown Soldier in Athens wearing the full dress uniform.
Εύζωνες φρουρούν το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη στην Αθήνα φορώντας την πλήρη στολή τους.


The unveiling of the monument took place on March 25 of the 1932. 
Τα αποκαλυπτήρια, τoυ μνημείου έγιναν στις 25 Μαρτίου 1932.

The guards (Evzones) wear their traditional white kilts, red and black caps and red clogs with pompoms on special occasions.
Οι Εύζωνες φορούν τις παραδοσιακές φουστανέλες τους, κόκκινα και μαύρα καπελάκια και τσόκαρα σε ειδικές περιστάσεις. 

The changing of the guard takes place every hour. 
Η αλλαγή της φρουράς γίνεται κάθε ώρα.

Every Sunday the evzones perform an extended changing of the guard ceremony in full ceremonial dress.
Κάθε Κυριακή οι Εύζωνες εκτελούν μια εκτεταμένη τελετή, αλλαγής της φρουράς με πλήρη εθιμοτυπικές στολές.

In front of the Tomb of the Unknown Soldier, goose-stepping evzones in tasselled caps, kilt and woolly leggings change their guard.
Μπροστά στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, οι Εύζωνες με βηματισμό χήνας, με φουντωτά καλύμματα κεφαλής, σκωτσέζικη φούστα και κολάν από μαλλί κάνουν την αλλαγή της φρουράς.
 
Left and right of the soldier are engraved the names of all historical battles where Greek soldiers fought, with the latter of Cyprus in 1974. It is one of the major attractions in Athens.
Αριστερά και δεξιά του στρατιώτη είναι χαραγμένα τα ονόματα όλων των ιστορικών μαχών στις οποίες πήραν μέρος οι Έλληνες στρατιώτες, με τελευταία αυτή της Κύπρου το 1974. Αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα στην Αθήνα.

Their uniforms are based on traditional costumes of the 19th century of the Greeks of southern Greece. The red fez symbolizes the bloodshed revolution of 1821 against the Turks, the black fringes the tears of the Greeks during the Turkish occupation and the 400 pleats of the skirt the 400 years of slavery by the Turks.
Οι στολές τους βασίζονται στις παραδοσιακές φορεσιές του 19ου αιώνα των Ελλήνων της νότιας Ελλάδας. Tο κόκκινο φέσι συμβολίζει την αιματοχυσία της επανάστασης του 21 κατά των Τούρκων, τα μαύρα κρόσια τα δάκρυα των Ελλήνων κατά τη διάρκεια της τουρκικής κατοχής και οι 400 πιέτες της φούστας τα 400 χρόνια σκλαβιάς από τους Τούρκους.

With a history spanning over more than a century, the Greek Presidential Guard was officially founded in 1868 as a regiment of the Greek army.
Με μια ιστορία που εκτείνεται πάνω από έναν αιώνα, η Ελληνική Προεδρική Φρουρά ιδρύθηκε επίσημα το 1868 ως ένα σύνταγμα του ελληνικού στρατού.

Gathering in front of the Parliament building on Syntagma Square (Constitution square) to watch the ceremonial changing of the guard in front of the Tomb of the Unknown soldier.
Συγκέντρωση μπροστά από το κτίριο της Βουλής στην Πλατεία Συντάγματος (πλατεία Συντάγματος) για να παρακολουθήσουν το τελετουργικό αλλαγής της φρουράς μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου στρατιώτη.

The tomb is guarded 24 hours a day by the Presidential Guard (the Evzones).
Το Μνημείο φυλάσσεται 24 ώρες την ημέρα από την Προεδρική Φρουρά (Εύζωνες).


The Vouli, the Greek National Parliament, presides over Syndagma square. 
Η Βουλή, το Ελληνικό Εθνικό Κοινοβούλιο, βρίσκεται στην Πλατεία Συντάγματος.
Brave Yiannis Avgerinos, son of our good friend Maria Stamelou-Avgerinou, (facebook) serving in the Presidential Guard.
Ο λεβέντης Γιάννης Αυγερινός, γιος της καλής μας φίλης Μαρίας Σταμέλου- Αυγερινού, υπηρετώντας στην Προεδρική Φρουρά.


At 11.00 am every Sunday, the ceremony changing of the guard is so elaborate that a crowd gathers to enjoy it. (In the picture Yiannis Avgerinos).
Στις 11.00 το πρωί κάθε Κυριακής, η τελετή αλλαγής της φρουράς είναι τόσο περίτεχνη που πλήθος κόσμου συγκεντρώνεται για να την απολαύσει. (Στη φωτογραφία ο Γιάννης Αυγερινός). 

No comments: